Skip to content

Wat moet u doen bij brandschade?

Bij een brand verliest u niet alleen materiële dingen. Een brand is een verschrikkelijke gebeurtenis die een zwaar emotionele impact heeft. De spullen die u verliest, zijn vaak niet zomaar te vervangen en hebben een grote persoonlijke waarde. Heeft u brandschade geleden? Dan is het belangrijk dat u niet zomaar begint te poetsen of op te ruimen. Wat moet u dan wel doen bij brandschade?

brandschade expertisbureau

Wat moet u doen na een brand?


Na een brand mag u niet zomaar de woning betreden en beginnen met opruimen. Het is in eerste instantie belangrijk dat u de woning pas betreedt wanneer deze veilig is. De brandweer moet verklaren dat de woning veilig is en dat er geen instortingsgevaar bestaat. De politie gaat op zoek naar de oorzaak van de brand.

Zowel de brandweer als de politie moeten de woning officieel vrijgeven voordat deze betreden mag worden.

Wat valt er juist onder brandschade?


Brandschade omvat alle objecten en vastgoed die beschadigd werden tijdens een brand. Ook de blusschade die veroorzaakt werd door de brandweer, valt onder brandschade.

De gemiddelde brandverzekering dekt de volgende zaken:

·        Schade door brand

·        Schade na een ontploffing

·        Schade bij blikseminslag

Die brandschade kan verschillende oorzaken hebben, zoals een onweer, gaslekkage, natuurramp of een andere oorzaak.

 

Om exact te achterhalen wat er gedekt wordt in uw eigen brandpolis, doet u er goed aan om de polis helemaal door te lezen. 

Wat moet u doen bij brandschade?

Bij brandschade moet uw verzekeringsmaatschappij de schade opnemen. Uw makelaar komt bij u langs om de brandschade en blusschade vast te stellen. Aan de hand van die bevindingen, bepaalt de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Wat moet je doen bij brandschade?


Uw verzekeringsmakelaar de schade laten opnemen


Wanneer uw verzekeringsmakelaar meteen na de brand ter plaatse komt, kan de brandweer eventueel extra informatie geven over de locatie van de brand en de schade die daardoor berokkend werd. De brandweer kan ook informatie voorzien over de schade die ontstaan is tijdens het blussen.

 


Zelf de schade opnemen


Wilt u er zeker van zijn dat er niets over het hoofd gezien wordt? Dan doet u er goed aan om zelf de schade op te nemen.

Maak een complete lijst van alle beschadigde bezittingen en alle items die verloren zijn gegaan in de brand. Neem, indien mogelijk, een foto van ieder object. Schrijf de nieuwprijs van ieder item bij in de lijst.

Een onafhankelijk expert inschakelen om de schade op te nemen


Gaat u niet akkoord met het voorstel van uw eigen verzekeringsmaatschappij of vindt u dat de schadevergoeding niet alle schade dekt? Wacht dan zeker met het ondertekenen van het voorstel.

 

Neem contact op met een onafhankelijk expert die uw belangen verdedigt. Een brand meemaken is een emotionele gebeurtenis. U verdient het dan ook om een schadevergoeding te ontvangen die alle verlies dekt.

 

Neem contact op met BEK Consulting om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen