Skip to content

Wat moet u doen bij waterschade?

Waterschade is een ongemak dat veel verschillende vormen kan aannemen. Eén ding blijft altijd hetzelfde: het is een groot ongemak waarbij u zelf verlies lijdt. Objecten geraken onherstelbaar beschadigd en om die objecten te vergoeden betaalt u dan ook een premie uw verzekeringsmaatschappij. Heeft u waterschade geleden? Of twijfelt u of de schade die er ontstaan is effectief onder de term ‘waterschade’ valt? Dit moet u doen bij waterschade.

Water in uw woning? Dit moet u meteen doen

Een lek in de waterleiding of een kapotte wasmachine? Wanneer er water in uw woning is op plaatsen waar het water niet hoort te zijn, is het belangrijk dat de schade beperkt blijft.

Ongeacht de vele maatregelen die u dagelijks neemt om waterschade te voorkomen of beperken, toch kan het gebeuren dat water op één of andere manier uw woning binnendringt en objecten beschadigt.

 

Wat moet u doen bij waterschade?

U mag dus zeker maatregelen nemen om de schade verder te beperken. Verplaatst niet aangetaste items naar een hoger gelegen locatie of gebruik zandzakken om het stromende water tegen te houden.

Pak, indien mogelijk, zo snel mogelijk het probleem aan door een loodgieter te bellen, een expert in te schakelen of de hoofdkraan van het water dicht te draaien. Afhankelijk van de oorsprong van het water, zijn er verschillende dingen die u kunt doen om de schade te beperken.

Wenst u de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij aan te vechten?

Wat valt er onder waterschade?

 

Waterschade kan vele vormen aannemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waterschade en stormschade.

Stormschade is schade die veroorzaakt wordt door extreem weer: een overstroming, blikseminslag en waterschade door natuurlijke oorzaken die niet in uw eigen woning ontstaan. Deze schade valt onder de term ‘waarborg natuurrampen’.

Waterschade is schade die door water veroorzaakt wordt en die een oorsprong vindt in uw eigen woning. Het gaat hier dan om gesprongen leidingen, defecte toestellen en insijpelend water.

Om te achterhalen wat er exact gedekt wordt door uw verzekeringspolis doet u er goed aan om de polis helemaal door te nemen.

Wat doen bij waterschade

Mogelijke oorzaken van waterschade

Waterschade in woningen kan verschillende oorzaken hebben. De schade kan veroorzaakt worden door een waterleiding of apparaat in uw eigen woning, maar er kan ook sprake zijn van een natuurramp of overstroming.

  • Lekkage van de waterleiding
  • Defect van een toestel dat water gebruikt (wasmachine, hogedrukreiniger, …)
  • Lekkage in de afvoer van het rioleringswater
  • Stormschade of regenschade
  • Overstroming

 

Wat valt er niet onder de verzekering waarborg waterschade?

Niet alle vormen van waterschade worden gedekt door uw verzekeringspolis. Deze voorwaarden zijn normaalgezien vermeldt in de polis. Het gaat veelal om schade die u lijdt door eigen fouten: 

  • Schade na een gebrek aan onderhoud of een gebrek aan voorzorgsmaatregelen
  • Schade door toestellen die u zelf beschadigd heeft
  • Beschadigingen van een waterleiding die u zelf veroorzaakt heeft

Wat moet u doen bij waterschade?

 

Waterschade in uw woning wordt in de meeste gevallen gedekt door uw brandverzekering. Deze verplichte verzekering dekt niet alleen brandschade, maar ook schade door natuurrampen, explosies en andere onvoorziene schade aan uw woning en inboedel. Daar valt waterschade ook onder.

 

Waterschade laten opnemen door uw verzekeringsmaatschappij


Nadat u waterschade geleden heeft, komt een medewerker of agent van uw verzekeringsmaatschappij bij u langs om de schade op te meten. Uw makelaar maakt een lijst van de beschadigde goederen en neemt in de meeste gevallen foto’s van de beschadigde voorwerpen en het deel van uw woning dat beschadigd werd.

Zelf de waterschade opnemen


U doet er altijd goed aan om zelf nauwkeurig de waterschade op te nemen.

Maak een complete lijst van alle items die beschadigd werden door het water. Vergeet niet om een foto te maken van de verschillende objecten. Indien mogelijk vult u de lijst verder aan met de nieuwprijs van ieder object. Heeft u nog facturen van bepaalde objecten? Voeg deze (of een kopie) toe aan uw persoonlijke dossier.

Laat geen herstellingen uitvoeren voordat u een zicht hebt op de schadevergoeding of voordat een expert ter plaatse kwam om de schade op te meten.

waterschade tegenexpertise

Een onafhankelijk expert inschakelen om de waterschade op te nemen

 

Nadat uw verzekeringsagent de schade heeft opgenomen, doet deze u een voorstel voor de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Bent u het niet eens met de vergoeding die u wordt voorgesteld? Teken het voorstel niet!

Doe beroep op een onafhankelijk expert om uw belangen te verdedigen. U betaalt ieder jaar een behoorlijk bedrag om uzelf in te dekken tegen dit soort schade. U verdient het dan ook om een schadevergoeding te ontvangen die het verlies voldoende dekt.

Wenst u de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij aan te vechten? Dan is een tegenexpertise de beste oplossing.
Neem contact op met de experts van BEK Consulting. Wij komen bij u langs om de schade op te nemen en een realistische schadevergoeding te berekenen.

Wenst u de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij aan te vechten?