Skip to content

Hoe kunt u brand vermijden?

Een brand in uw woning is een vreselijk gebeuren. U verliest een heleboel persoonlijke spullen en er ontstaat vaak erg veel schade. In België ontstaan er ieder jaar duizenden branden. De meeste daarvan hadden makkelijk vermeden kunnen worden. Bent u zelf ook bang dat er een brand uitbreekt in uw woning? Volg dan zeker onze tips en aanwijzingen om een brand in uw woning te vermijden.

De meest voorkomende oorzaken van brand in woningen


Brandhaarden in woningen zijn in de meeste gevallen terug te leiden naar slechts een handvol oorzaken.

 • Elektrische brand door een technisch defect
 • Schoorsteenbrand of haardbrand
 • Brandende sigaretten
 • Blikseminslag
 • Brand ontstaan door een warmtebron in de keuken
 • Kaarsen
 • Brand door een kapotte gasleiding
brand vermijden schoorsteen

Twijfelt u over de voorgestelde schadevergoeding van uw verzekeringsmaatschappij?

Enkele tips om brand in uw woning te vermijden

Voorkomen is altijd beter dan genezen, zeker wanneer het over brandgevaar gaat. U doet er goed aan om uw gezond verstand te gebruiken wanneer u toestellen of voorwerpen hanteert die brandgevaar met zich meebrengen.

 

Controleer geregeld elektrische apparaten


Elektrische apparaten zijn een veel voorkomende oorzaak van brand. Het gaat dan vaak om oudere toestellen en om toestellen waarvan de bedrading verouderd is.

 • Laat verwarmingsinstallaties en elektriciteitsinstallaties regelmatig nakijken door een expert.
 • Gebruik geen toestellen met beschadigde kabels
 • Rol een verlengsnoer altijd helemaal uit
 • Sluit zware apparatuur rechtstreeks aan op het stopcontact, zonder verlengsnoer
 • Laat niet onnodig toestellen in het stopcontact zitten

 

Laat de schoorsteen regelmatig onderhouden

Schoorsteenbranden zijn één van de meest voorkomende branden in woningen. Door uw schoorsteen regelmatig schoon te maken, verkleint u het risico op een schouwbrand aanzienlijk. Het vegen of schoonmaken van de schoorsteen moet in principe jaarlijks gebeuren. Dit is dan ook een onderhoudswerkje waar u beter niet op bespaart.

hoe kan u brand vermijden

Gebruik uw gezond verstand


Door uw gezond verstand te gebruiken, kunnen de meeste branden in woningen voorkomen worden. Zo zet u beter geen kaarsjes vlak bij het gordijn en controleert u best goed of uw sigaret helemaal uit is voordat u in slaap valt. Toestellen die warm worden, schakelt u best uit na gebruik.

Een brand vermijden, is in dat opzicht een heel makkelijke taak, zo lang u in het achterhoofd houdt dat een heet voorwerp aanleiding kan geven tot brand.

 

Wees extra voorzichting in de keuken


De keuken is, na de schoorsteen, één van de plaatsen waar het vaakst brand ontstaat. U gebruikt er een warmtebron om voeding op te warmen of zelfs een open vlam van een gasvuur. Het is dus zeker in de keuken een goed idee om uw verstand er bij te houden.

 • Zet geen potten of pannen op het vuur wanneer u er zelf niet bent
 • Brandende olie blust u best door de pot af te sluiten met een deksel
 • Gebruik nooit water om brandende olie te blussen
 • Houd handdoeken ver weg van open vuur
 • Controleer of het vuur uit staat wanneer u de keuken verlaat

 

Zorg dat u voorbereid bent


Een brand vermijden, is zonder twijfel de beste werkwijze. Maar toch kan het gebeuren dat er ergens in uw woning een brand ontstaat. Zorg ervoor dat u voorbereid bent in het geval van brand.

 • Plaats rookmelders op verschillende plaatsen in huis
 • Zorg voor een brandblusapparaat en zorg dat iedereen dat weet staan
 • Zorg ervoor dat u uw woning snel en makkelijk kunt evacueren
 • Leer uw kinderen het belang van brandveiligheid
 • Sluit een goede verzekeringspolis af

 

Toch een brand meegemaakt?

 

Heeft u een brand meegemaakt in uw eigen woning? Dan heeft u ongetwijfeld brandschade, rookschade of blusschade geleden. Lees hier wat u best doet nadat u brandschade heeft geleden.

Uw brandverzekering dekt in principe alle kosten. Toch gebeurt het dat het voorstel voor schadevergoeding van uw brandverzekering ontoereikend is om alle schade te dekken. U kunt in dat geval beroep doen op een onafhankelijk schade-expert om de brandschade op te meten en een tegenexpertise uit te voeren.

Twijfelt u over de voorgestelde schadevergoeding van uw verzekeringsmaatschappij?