Skip to content

Wat doet een expertisebureau?

Heeft u schade geleden en doet u beroep op uw verzekeringsmaatschappij? U merkt al snel dat de maatschappij niet altijd uw belangen behartigt. Ongeacht de premies die u ieder jaar betaalt om uzelf in te dekken bij schade, lijkt het erop dat de verzekeringsmaatschappij toch liever die schadevergoeding zo klein mogelijk houdt. U gaat best op zoek naar een expertisebureau dat mee strijdt voor uw belangen. Dat valt onder de taken van een expertisebureau. 

Wat is een expertisebureau?

Een expertisebureau is een onafhankelijk bureau met een team van experts op gebied van schade. Sommige schade-experts specialiseren zich in een bepaald type schade. Bij een gespecialiseerd expertisebureau kunt u veelal beroep doen op verscheidene experts, ieder met zijn eigen specialisatie.

Wat doet een expertisebureau

Expertisebureau Bek Consulting werkt met een team van specialisten die ieder hun eigen interessegebied, opleidingen en ervaring hebben. Zo geniet u bij een expertise kantoor zoals Bek Consulting altijd van de diensten van een specialist met de juiste ervaring en kennis.

Wat zijn de taken van een expertisebureau?

 

Een expertisebureau heeft als belangrijkste functie om uw belangen te verdedigen wanneer u schade geleden heeft. Zo zorgt de schade-expert ervoor dat u de schadevergoeding ontvangt waar u effectief recht op heeft. U kunt beroep doen op een expertisebureau om de beslissing van uw eigen verzekeringskantoor tegen te spreken.

Dit zijn de belangrijkste taken van een onafhankelijk schade-expert:

  • De exacte schade opmeten
  • Oorsprong van de schade achterhalen
  • Bepalen of een reparatie mogelijk is
  • Waarde van de objecten vlak voor de schade bepalen
  • Controleren of de schade onder de verzekeringspolis valt
  • Professionele begeleiding tijdens het traject
  • Bijstand bij een tegenexpertise

Reken op de services van een ervaren schade-expert

 

Heeft u schade geleden en heeft uw verzekeringsmaatschappij u een voorstel voor vergoeding gedaan? De kans bestaat dat u het niet eens bent met het voorstel. Wacht even af met het ondertekenen van het voorstel voor vergoeding en neem contact op met een onafhankelijk expertisebureau.

Een onafhankelijk expert neemt het voor u op wanneer er onenigheid bestaat over de vooropgestelde vergoeding. Zo komt onze expert bij u langs om de effectieve schade op te nemen en de oorsprong van de schade te achterhalen. We bepalen de correcte waarde van ieder item dat beschadigd werd en stellen een voorstel voor schadevergoeding op. Met dit voorstel kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij het gedane voorstel weerleggen.

 

 

Twijfelt u over de voorgestelde schadevergoeding van uw verzekeringsmaatschappij?