Skip to content

Wat is tegenexpertise?

Schade lijden, is altijd vervelend. U verzekert zichzelf tegen schade en betaalt jaarlijks een som geld om uzelf in te dekken tegen eventuele schadegevallen. En net omdat u de verzekeringsmaatschappij een royale som geld betaalt, verwacht u een goede en dekkende schadevergoeding bij tegenslag in uw leven. Spijtig genoeg komt de verzekeringsmaatschappij u niet altijd tegemoet in die mate die u zelf had verwacht. Een tegenexpertise is hier noodzakelijk. Maar wat is een tegenexpertise eigenlijk?

Wat is tegenexpertise?


Een tegenexpertise houdt in dat u een onafhankelijk expert inschakelt die de beslissing van uw eigen verzekeringsmaatschappij kan weerleggen.

Deze expert bekijkt hoe groot de schade is en wat de verbonden kosten aan die schade zijn. Daarnaast voert de expert ook eventueel een onderzoek uit om te achterhalen hoe de schade ontstaan is en wie de schade berokkend heeft.

Tijdens een tegenexpertise wordt het schadegeval begroot en ontvangt u, als slachtoffer, een accurate schadebegroting.

Tegenexpertise auto expertisebureau

Op zoek naar een expert?

waterschade tegenexpertise

Wanneer heeft u recht op een tegenexpertise?


U heeft altijd recht op een tegenexpertise.

Wanneer u schade lijdt en niet akkoord gaat met de schadebegroting van uw verzekeringsmaatschappij, kunt u altijd beroep doen op een onafhankelijk expert om tegen de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij in te gaan.

Wie zijn die experts?


Een onafhankelijk expertisebureau, zoals BEK Consulting, heeft een heleboel experts in dienst. Ieder van onze experts is gespecialiseerd in verschillende vakgebieden en types schade. Zo kunt u bij BEK Consulting terecht voor een tegenexpertise voor allerlei schadegevallen:

·        Schade aan voertuigen

·        Technische motorschade

·        Totaal verlies van voertuigen

·        Schade aan oldtimers

·        Waterschade

·        Stormschade

·        Brandschade

·        Andere schade

stormschade tegenexpertise

Wie betaalt de tegenexpertise?


Bij een tegenexpertise schakelt u een onafhankelijk expert in, die niet bij uw eigen verzekeringsmaatschappij hoort. Dat doet u net om de beslissing van uw eigen verzekeringsmaatschappij tegen te spreken.

Beschikt u over een waarborg voor rechtsbijstand of een polis rechtsbijstand? Dan dekt deze polis veelal de kosten voor een tegenexpertise.

Heeft u geen polis rechtsbijstand? Dan bestaat de kans alsnog dat uw huidige verzekeringspolis de kosten dekt. U doet er altijd goed aan om uw huidige verzekeringspolis na te lezen. Zo beschikken de meeste polissen over een clausule die u de mogelijkheid biedt om een privé expert aan te stellen.

Die clausule kunt u terugvinden in de verzekeringspolis die u op dat moment aanspreekt. Bij brandschade gaat het over uw brandverzekering. Bij schade aan uw woning kijkt u best even in uw woningpolis. Voor schade aan een voertuig gaat u best op zoek naar deze clausule in de polis van uw autoverzekering.

Op zoek naar een betrouwbare expert om uw belangen te verdedigen?

 

Heeft u schade geleden en gaat u niet akkoord met de beslissing van uw verzekeringsmaatschappij?

Teken zeker geen documenten waar u niet akkoord mee bent!

Neem contact op met de experts van BEK Consulting om uzelf te informeren over de mogelijkheden. Onze gespecialiseerde experts geven u graag wat meer informatie en ze staan aan uw zijde tijdens iedere stap van de procedure. We verdedigen met plezier uw belangen en gaan graag verder dan andere experts om samen met u uw gelijk te halen.

Laat u niet afwimpelen met een schadevergoeding die de kosten niet dekt! Neem contact met ons op!